CV Sigrid Soelberg Vestergaard

Sigrid har været lead på udvikling af succesfulde, kreative og nytænkende indsatser, der blandt andet har resulteret i en national ungdomsorganisation, et globalt kommunikationsnetværk og øget klimabevidsthed blandt Danmarks unge.


Erhvervserfaring

2019 – fortaler
Stilling: konsulent

Rådgivning og kunderelationer. Foredrag, workshops. Strategi og projektudvikling.

2017 – 2019 VedvarendeEnergis Internationale Afdeling
Stilling: Kommunikationskonsulent
 • Målgruppeanalyser og kommunikationsplanlægning online og offline platforme
 • Træning og rådgivning af frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse inden for klima og ulighed, globale sammenhænge og udviklingskommunikation
 • Rådgivning af programpartnere i Kenya, Uganda, Tanzania og Mozambique
 • Ansvarlig for etablering af østafrikansk advocacy- og kommunikationskoalition, herunder opbygning af relationer, kommuniationsstrategi og fondsmidler.

Resultater : Frivillige og medarbejdere kapacitetsopbygget inden for klima, ulighed og globale sammenhænge. Østafrikansk kommunikationskoalition etableret med 8 deltagende organisationer, som har styrket deres kommunikationskompetencer. Styrket sammenhængskraft mellem international og dansk afdeling.

2014 – 2017 VedvarendeEnergi Danmark
Stilling: Kommunikationskonsulent og teamleder
 • Projektstyring af dansk ungdomsprojekt “Bæredygtig Ung” på 7,5 millioner, blandt andet udvikling og eksekvering af oplysningskampagnen ”Fem Fede Råd” målrettet unge på Danmarks gymnasier.
 • Træning af mere end 300 unge inden for klimaforandringer, globale sammenhænge og ulighed.
 • Ansvarlig for konferencer, seminarer og workshops for forskellige typer af interessenter – fra events og debatter på Folkemødet og Christiansborg til planlægning og eksekvering af organisationens landsmøde.

Resultater : I alt blev 183.662 unge nået gennem events og medieformidlet kommunikation. 39,3% indikerede, at de havde ændret holdning og 19,88% ændrede deres adfærd i en mere bæredygtig retning. 322 gymnasieelever var en aktiv del af projektet.

2010 – 2014 VedvarendeEnergi Danmark
Stilling: kampagneansvarlig og projektudvikler
 • Udvikling, implementering og monitorering af nationale kampagner rettet mod unge, online og offline platforme.
 • Udvikling af ungdomsafdelingen, UngEnergi.
 • Ansvarlig for rekruttering af frivillige og uddannelse af frivilligledere
 • Ansvarlig for udvikling af koncept og fondsansøgninger til landsdækkende gymnasieprojekt ”Bæredygtig Ung”.

Resultater : I 2010 havde organisationen ingen unge frivillige, i 2014 bestod ungdomsafdelingen af 120 frivillige og 5 lokale afdelinger. Projektudvikling og fundraising ungdomsprojekt, “Bæredygtig Ung” resulterede i bevilling på 6,5 millioner fra Velux Fonden og 1 million fra Dansk Energi.

2009-2010 Samvirkende Energi- og Miljøforeninger
Stilling: Foreningskoordinator
 • Målgruppeanalyse og personaer
 • Bestyrelsessekretær og administrativ koordinator
 • Ideudvikling, fundraising og koordinering af landsdækkende events

Resultater:  Fundraising resulterede i 300.000 kr. til landsdækkende event fra Danidas Oplysningspulje. Samvirkende Energi- og Miljøforeninger fusionerede med VedvarendeEnergi i 2010.

2007-2008 Barsel

UDDANNELSE OG KURSER

2020-2020 Digital markedsføring, Dania erhvervsakademi
2014-2018 LFA, Evidensbaseret advocacy, Theory of Change
2015-2015 Ledelse i praksis, Academy Profession Graduate, VIA University College
2007 CAND. MAG I MEDIEVIDENSKAB, Aarhus Universitet
2004 Bachelor i Dansk med mediespecialisering, Aalborg Universitet