Cases

Succesfulde projekter bliver til i tæt samarbejde og co-creation med andre.
I Fortaler samarbejder vi med organisationer, kultur- og uddannelsesinstitutioner samt små- og mellemstore virksomheder om at bidrage til FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Her er nogle af de projekter, Fortaler har været lead på.

Global girls – kampen for retfærdighed
opgave: Konsulent på projektudvikling, fondsansøgning og implementering
Resultat: donation på knap 1 million DKK

Opgave
Konsulent på projektudvikling, fondsansøgning og implementering.

Projektet “Global Girls – kampen for retfærdighed” engagerer unge piger i Nepal og Danmark til kampen for retfærdig ligestilling mellem kønnene. Projektet bidrager konkret til øget global forståelse og handling inden for Verdensmål 5 og Verdensmål 10 gennem et innovativt online unge-til-unge projekt, hvor 200 danske og nepalesiske piger i alderen 11-15 år sammen skaber produktioner til Sociale medier, afholder lokale events og engagerer andre unge til konkret handling for mere social retfærdighed for piger – uanset hvor i verden, man er født.

Kunde er Skoleliv i Nepal.

Status
Bevilling på 927.300 kr. fra CISU´s engagementspulje til Skoleliv i Nepal. Implementering opstartes december 2020.

projekt Modstandskraft
opgave: projektudvikling og fundraising
Resultat: i proces

Opgave
Projektudvikling og fundraising.

LGBT+ personer i Danmark har ikke de samme muligheder og rettigheder som majoritetsbefolkningen og psykisk mistrivsel er fortsat langt mere udbredt blandt LGBT+ personer end blandt den brede befolkning. Projektet “Modstandskraft” afprøver effekten af forskellige mestrings-metoder med henblik på at øge både modstandsdygtighed og accept af et bredt spektrum af seksuel orientering og kønsidentitet. Ved projektets afslutning opsamles og evalueres de mest effektfulde metoder med henblik på lokal, regional og national udbredelse.

Kunde er LGBT+ Huset i Aarhus.

Status
Opgaven er igang

Bæredygtig ung
opgave: fundraising og projektledelse
Resultat: 7,5 millioner DKK

Opgave
Konceptudvikling, fundraising og projektledelse. Organisationen ønskede at få udviklet og fundraiset til et ungdomsprojekt. Udviklet for VedvarendeEnergi.

Resultat
Prisbelønnet ungdomsprojekt baseret på ung-til-ung formidling. Fundraiset beløb 7,5 million DKK (Velux, Energifonden og DUF). 183.662 unge blev nået gennem events og medieformidlet kommunikation. Læs mere…

Programmatisk kommunikationsplatform
opgave: kapacitetsopbygning, netværk og strategi
Resultat: styrket kommunikationsindsats

Opgave
Etablering af østafrikansk advocacy- og kommunikationsnetværk mellem samarbejdspartnere med henblik på opbygning af relationer og kommunikationskompetencer. Udviklet for VedvarendeEnergi International.

Resultat
Østafrikansk kommunikationskoalition etableret med 8 deltagende organisationer fra Tanzania, Uganda, Mozambique og Kenya. Læringsplatform baseret på skill- and knowledge sharing, co-creation og blended learning etableret. Læs mere…

Tag Klimaansvar
opgave: koncept og projektledelse
Resultat: ændret holdning til udvikling

Opgave
Øge danskernes bevidsthed om klimaforandringernes konsekvenser i udviklingslande, øge viden om globale sammenhænge og kickstarte holdnings- og adfærdsændringer i en mere bæredygtig retning.

Resultat
22.000 blev nået gennem face-to-face interventioner og 112.679 gennem sociale medier, som resulterede i bevidsthed om konsekvenserne af klimaændringer i afrikanske lande og deres egne muligheder for klimaansvar. Læs mere…

ungenergi
opgave: Koncept og mobilisering
Resultat: ungdomsafdeling etableret

Opgave
Tiltrækning af engagerede unge. Organisationen havde ved projektets start ingen unge frivillige.

Resultat:
Etableret ungdomsafdelingen UngEnergi med 120 frivillige og 5 lokale afdelinger. Ungdomsafdelingen er i dag en selvstændig, velfungerende forening. Læs mere…