Ydelser

Vores samarbejde kan variere fra få timers rådgivning omkring jeres eksisterende fortalerindsatser, herunder kampagner, frivilligprojekter eller fundraising – til udvikling af nye koncepter, projekter og fondsansøgninger.


projektudvikling og fundraising

Konceptudvikling og projektudvikling af fortalerindsats ud fra jeres mål, målgruppe og ressourcer.

organisationsudvikling og frivillighed

Rådgivning omkring organisationsudvikling, opbygning af frivillighed og projektledelse inden for fortalerindsatser, som sigter mod at I kommer effektivt mod jeres mål.

kapacitetsopbygning

Planlægning og gennemførsel af kapacitetsopbygning (kursus, webinar, oplæg, workshop) inden for fortalervirksomhed, strategisk kommunikation og kampagne-indsats af jeres frivillige, medarbejdere og udviklingspartnere. Key words er co-creation, skill- og knowledge-sharing og training-of-trainers koncepter.

Digitale og face-to-face engagementskampagner

Rådgivning med henblik på at styrke jeres digitale og/eller face-to-face engagementsindsats.

få en målrettet og effektfuld fortalerindsats, der sætter skub i social, økonomisk eller miljømæssig forandring