Tag Klimaansvar

Opgave
Øge danskernes bevidsthed om klimaforandringernes konsekvenser i udviklingslande, øge viden om globale sammenhænge og kickstarte holdnings- og adfærdsændringer i en mere bæredygtig retning.

Resultat
22.000, primært unge, blev nået gennem face-to-face interventioner og 112.679 gennem sociale medier. Respondenter angav i en kvalitativ evaluering, at de var blevet mere bevidste om konsekvenserne af klimaændringer i afrikanske lande og deres egen rolle heri – og var begyndt at klimaansvar gennem mere bæredygtig adfærd. 140 frivillige og medlemmer blev uddannet og angav, at de havde opnået både viden om og evne til at kommunikere global udvikling til målgruppen. Blandt ansatte, bestyrelsesmedlemmer og medlemmer resulterede kampagnen i en større opmærksomhed omkring organisationens internationale program og at Verdensmål 13 nu er inkluderet i organisationernes overordnede strategi.
Se kampagne-film og budskaber på kampagnesitet her

Donor
Danida

Samarbejdspartner:
Miljøorganisationen VedvarendeEnergi